Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programos (EaSI) garantijų priemonė

Garantijas teikia Europos investicijų fondas (EIF). EaSI garantijų priemonė yra skirta mikrofinansavimui ir socialiniam verslumui skatinti.

Svarbiausi EaSI garantijų priemonės tikslai:

 • Supaprastinti galimybes gauti finansavimą, kai įmonė neturi pakankamo užstato.
 • Padėti smulkioms įmonėms plėtoti savo verslą.
 • Didinti finansavimo prieinamumą pažeidžiamoms grupėms, norinčioms pradėti ar plėtoti savo verslą.

Didžiausia galima kredito suma – iki 25 000 Eur.

Grąžinimo terminas – nuo 3 iki 60 mėn.

Kreditai išduodami iki 2025 m. gruodžio 31 d.

 • Įmonė, registruota ir veiklą vykdanti Lietuvoje.
 • Įmonė, kurios darbuotojų skaičius neviršija 9 asmenų.
 • Įmonė, kurios metinė apyvarta arba balanse nurodyto turto vertė neviršija 2 mln. Eur.
 • Įmonė, neveikianti draudžiamoje veiklos srityje.
 • Įmonei, kuriai nėra iškelta bankroto byla.
 • Nėra taikomas garantijos mokestis.
 • Kreditui taikoma sumažinta palūkanų norma.
 • Kreditui taikoma užtikrinimo priemonė – laidavimas.

Lengvatinis kreditas pagal šią skatinamąją finansinę priemonę yra suteikiamas apyvartiniam kapitalui ar verslo vykdymui reikalingoms investicijoms.


Finansavimui teikiama Europos Sąjungos parama pagal garantijų priemonę, nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1296/2013, kuriuo nustatoma Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programa (EaSI), ir iš Europos strateginių investicijų fondo (ESIF), įsteigto pagal Investicijų planą Europai. ESIF tikslas – padėti remti pelningų investicijų finansavimą ir įgyvendinimą Europos Sąjungoje, taip pat užtikrinti daugiau galimybių gauti finansavimą. Daugiau informacijos apie ESIF rasite Europos Komisijos interneto svetainėje ir socialiniame tinkle „Twitter“ (#investEU).