Naujienos

Kredito unijos „Fortūna“ narių dėmesiui!

Informuojame, kad š. m. balandžio 17 d. 16 val. adresu: Kovo 11-osios 34-33,Grigiškės, Vilnius LT-27112, šaukiamas eilinis visuotinis KREDITO UNIJOS „FORTŪNA“ (į/k 300123739 ) narių susirinkimas.
Darbotvarkė:

 1. 2023 m vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. 2023 m. valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. 2023 m. paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2023 m. ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2023 m. tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) nutarimo priėmimas.
 5. 2024 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 6. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
 7. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
 8. Įgaliojimų suteikimas valdybai iki kadencijos pabaigos priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 9. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams už 2024 m nustatymas.
 10. Informavimas apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą.
 11. Kredito Unijos „Fortūna“naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.
 12. Dėl kredito unijos narių, nevykdančių savo pareigų ir pažeidžiančių kredito unijos įstatus, pašalinimo iš kredito unijos.

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti Kredito unijos „Fortūna“ interneto svetainėje adresu: www.fortunaunija.lku.lt bei Lietuvos centrinės kredito unijos interneto svetainėje www.lku.lt, asmeninėje i-Unijos paskyroje arba klientų aptarnavimo vietoje: Kovo 11-osios 34-33, Grigiškės LT-27112, Architektų g.19, Vilnius LT-04112

Prašymus išduoti bendrajį balsavimo biuliotenį galite atsisiųsti čia.
Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo ( atsisiųsti čia) biuletenius prašome pristatyti iki 2024-04-23 14:00 val. (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę, esančią prie kredito unijos lauko durų, atsiųsti paštu nurodytu adresu arba nuskenuotus atsiųsti el.paštu: [email protected]
Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos.
Taip pat primename, kad nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2024 m. balandžio 23 d.16:00 val., numatant tą pačią darbotvarkę, adresu: Kovo 11-osios g.34-33, Grigiškės LT-27112

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, kredito unijos „Fortūna“ valdybos pirmininkas ir administracijos vadovas Stanislav Ignatovič
tel. nr. +370 671 28061, el. p. [email protected].
Primename, kad indėliai iki 100000,00 EUR yra apdrausti Indėlių ir Investicijų draudimu. Plačiau www.iidraudimas.lt

Atgal