Naujienos

Šaukiamas Grigiškių kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

Grigiškių kredito unijos narių dėmesiui!

Informuojame, kad š. m. balandžio 14 d. 16 val. adresu: Kovo 11-osios 34-33,Grigiškės, Vilnius LT-27112, šaukiamas eilinis visuotinis GRIGIŠKIŲ KREDITO UNIJOS (į/k 300123739 ) narių susirinkimas.
Darbotvarkė:
1. 2021 m vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
2. 2021 m. valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
3. 2021 m. paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2021 m. ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2021 m. tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos tvirtinimas.
5. 2022 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
6. Kredito unijos naujo pavadinimo Kredito unija „Fortūna“tvirtinimas.
7. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.
8. Informavimas apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą ir jų mažinimą ,tsižvelgiant į sukauptus nuostolius.
9. Informavimas dėl kredito unijos nuosavo kapitalo dydžio, mažesnio nei pajinis kapitalas. Priemonių planas ir priežastys.
Dėl šalyje išliekančios sudėtingos situacijos dėl Covid19 ligos, rekomenduojame/prašome balsuoti raštu, iš anksto užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti Grigiškių kredito unijos interneto svetainėje adresu: www.grigiskiuunija.lku.lt bei Lietuvos centrinės kredito unijos interneto svetainėje www.lku.lt, asmeninėje i-Unijos paskyroje arba klientų aptarnavimo vietoje: Kovo 11-osios 34-33, Grigiškės LT-27112, Architektų g.19, Vilnius LT-04112
Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2022-04-14 14:00 val. (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę, esančią prie kredito unijos lauko durų, atsiųsti paštu nurodytu adresu arba nuskenuotus atsiųsti el.paštu: [email protected]
Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos.
Taip pat primename, kad nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2022 m. balandžio 20 d.16:00 val., numatant tą pačią darbotvarkę, tuo pačiu adresu.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, Grigiškių kredito unijos valdybos pirmininkas ir administracijos vadovas Stanislav Ignatovič
tel. nr. +370 671 28061, el. p. [email protected].
Primename, kad indėliai iki 100000,00 EUR yra apdrausti Indėlių ir Investicijų draudimu. Plačiau www.iidraudimas.lt

Atgal