Naujienos

Šaukiamas kredito unijos „Fortūna” eilinis visuotinis narių susirinkimas

Kredito unijos „Fortūna“ narių dėmesiui!

Informuojame, kad š. m. balandžio 20 d. 16 val. adresu: Kovo 11-osios 34-33,Grigiškės, Vilnius LT-27112, šaukiamas eilinis visuotinis  KREDITO UNIJOS „FORTŪNA“ (į/k 300123739 )  narių susirinkimas.

Darbotvarkė:

  1. 2022 m vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. 2022 m. valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. 2022 m. paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2022 m. ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2022 m. tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos tvirtinimas.
  5. 2023 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Informavimas apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą ir jų mažinimą, atsižvelgiant į sukauptus nuostolius.
  7. Informavimas dėl kredito unijos nuosavo kapitalo dydžio, mažesnio nei pajinis kapitalas. Priemonių planas ir priežastys.

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti Kredito unijos „Fortūna“ interneto svetainėje adresu: www.fortunaunija.lku.lt bei Lietuvos centrinės kredito unijos interneto svetainėje www.lku.lt, asmeninėje i-Unijos paskyroje arba klientų aptarnavimo vietoje: Kovo 11-osios 34-33, Grigiškės LT-27112, Architektų g.19,  Vilnius LT-04112

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2023-04-20 14:00 val. (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę, esančią prie kredito unijos lauko durų, atsiųsti paštu nurodytu adresu arba nuskenuotus atsiųsti el.paštu: [email protected]

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos.

Taip pat primename, kad nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2023 m. balandžio 25 d.16:00 val., numatant tą pačią darbotvarkę, adresu: Kovo  11-osios g.21,Grigiškės LT-27105

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, kredito unijos „Fortūna“ valdybos pirmininkas ir administracijos vadovas Stanislav Ignatovič

tel. nr. +370 671 28061, el. p. [email protected].

Atgal